............................................

ARAB Registratur Aktiebolag ägs av Stiftelsen Svenska Arabhästregistret, SAHR, och är fristående från Svenska Arabhästföreningen, SAHF.

SAHRs styrelseledamoter består från 2011 av: Håkan Mattsson, Ann Nordén samt Veronica Mann-Wernsten.

SAHRs styrelse utser ARAB ABs styrelse, vilken sedan Juni 211 består av

Håkan Mattsson, Cathrin Nehm samt Reijo Jokiniemi.

Lennart Arnrup är Registrator och

Minna Ewetz (f.Andersson) är vice Registrator.

ARAB har hand om allt som rör registrering av arabiska fullblod i Sverige.
ARAB registrerar även arabkorsningar.

ARAB säkerställer det arabiska fullblodets rasrenhet i Sverige
- en trygghet för Dig som arabhästägare och arabhästbeundrare.

Det här är ett arabiskt fullblod:

"Ett Arabiskt Fullblod är en häst som är registrerad i någon stambok/register som är godkänd av WAHO".

Världsorganisationen World Arabian Horse Organization, WAHO, har för närvarande arabhästregistraturer anslutna i ca 60 länder. De omfattar närmare 900.000 Arabiska fullblod. En godkänd registratur som för stamböcker måste uppfylla WAHOs regler och krav på korrekthet och säkerhet i registreringsarbetet.

Registreringsbevis avgör
Rätt stam är avgörande för att få bli registrerad som arabiskt fullblod!
Vid registrering av ett arabiskt fullblod kontrolleras alltid uppgifterna om betäckningen och härstamningen, mor och far, med hjälp av fullständig härstamningskontroll. Det innebär att de anmälda uppgifterna i registreringsunderlagen även kontrolleras med hjälp av DNA-analys (i särskilda fall istället med blodtypning) mot bägge föräldrarna.
Stamboken är sluten. Det är endast hästar med anfäder som redan finns i godkända stamböcker som tillåts bli registrerade som arabiska fullblod.
En häst som saknar sådant registreringsbevis är alltså ej ett arabiskt fullblod!

Ansvar
ARAB har ansvar för registrering och kontroll av arabiska fullblod i Sverige såväl i förhållande till WAHO samt till Jordbruksverket och Svenska Hästavelsförbundet, SH.
Vid köp och försäljning i landet samt vid import och export kontrollerar ARAB uppgifterna om hästen och dess ägarförhållanden.
Alla hingstar som ska användas i allmän avel skall ha betalt in betäckningslicens för betäckningsåret. Det gäller även semin. ARAB har de aktuella uppgifterna om betäckningslicenser för arabiska fullblodshingstar.


NY PRISLISTA FRÅN 17 Mars 2011

Styrelsen har beslutat om en ny prislista daterad 2011-03-17 att gälla för ärenden inkomna efter den 1 Januari 2011.

Betäcknings rapporter

Vi kommer också under 2011 att använda samma betäckningsrapporter som tidigare år används. Nytt betäckningsrapportblock kan vid behov beställas från ARAB eftersom SH inte har sina block och rutiner klara ännu. Vi måste också kunna rapportera betäcknings resultaten till WAHO samt kunna registrera dessa  i Arab Stambok, varvid vi behöver ta ut en mindre avgift för det..

Embryo Transfer 2011
ARAB Styrelse följer den rekommendation som beslutades vid SAHF Styrelsemöte.
Föl producerat genom embryo transfer kan registreras i Sverige. Dock registreras endast ett embryoföl per givarsto och år, samt att stoet dessutom får producera ett föl på naturlig väg under samma år med detta sto som biologisk mor.

Arabkorsningar
ARAB registrerar även arabkorsningar. En arabkorsning är en häst som är minst 12,5% arabiskt fullblod.

SCID - ARAB rekommenderar att alla testar sina STON i första hand, eftersom om man vet att Hingsten som betäckt stoet är testad negativt, och stoet också är negativt så blir resulterande föl SCID negativt automatiskt. Detta innebär att det bara blir en engångskostnad för stoet istället för att man måste testa varje föl som produceras.


ARAB och hästpass
Enligt EU och Jordbruksverket skall alla hästar i Sverige ha hästpass. Sedan den 1 mars 2002 gäller hästpasstvång inom EU (EU:s beslut: 2000:68/EG). I första hand har erfordrats pass på alla föl liksom hästar som deltar i tävlingsverksamhet utomlands, byter ägare, exporteras eller slaktas. I dagsläget skall dock alla hästar ha pass.

OM EN HÄST SAKNAR HÄSTPASS KAN DET LEDA TILL POLISANMÄLAN FÖR BROTT MOT LAGEN OM KONTROLL AV HUSDJUR.

Veterinären kan hamna i ett dilemma om en vårdkrävande häst saknar pass, särskilt som veterinären är skyldig att fylla i passet de gånger hästen har behandlats med läkemedel som gör att hästen inte kan användas som livsmedel.

Chipmärkning:
Länken mellan Hästen och Passet!!
Fr o m den 1 januari 2008 skall alla hästar som nyregistreras (inkl importer) eller exporteras vara chipmärkta.

För hästar som ska tävla som ponny kräver Svenska Ridsportförbundet
chipmärkning fr o m 2006.

Vänd dig till:
Arabhäst Registratur (ARAB) AB
Dockplatsen 1
211 19 Malmö
tel.040-306480 fax. 040-306481
postgiro: 498 26 55-5
e-post: registraturen@arab.se

NYA Telefontider på ARAB:

Måndag - Torsdag 10.00-12.00

Fredag 13.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2011

 

* ANSLAGSTAVLAN - NYHETER FRÅN ARAB .

* updaterad 18/4-2011 - NYTT:- CA, SCID mm Priser från SLU

 

 

* PRISLISTAN 2011

 

Vi kommer under 2011 att använda samma betäckningsrapporter som tidigare år används.

Nytt betäckningsrapportblock kan vid behov beställas från ARAB eftersom SH inte har sina block och rutiner klara ännu.

Vi måste också kunna rapportera betäcknings resultaten till WAHO samt kunna registrera dessa  i Arab Stambok, varvid vi behöver ta ut en mindre avgift för det..

RUTIN BESKRIVNINGAR -Updaterade Mars 2011

* REGISTRERING AV ARABISKA FULLBLOD
* REGISTRERING AV ARABKORSNINGAR
* FÄRGBESKRIVNING
* NAMNREGEL
* RAPPORTERING FÖDDA FÖL ( stoägarna)
* HÄSTPASS TILL REDAN REGISTRERAD HÄST
* ÄNDRING AV TECKEN OCH FÄRG
* DUBLETT AV PASS ELLER REGISTRERINGS BEVIS
* IMPORT
* EXPORT
* SCID TEST
* ÄGARBYTE
* KASTRERING AV HINGST
* AVLIDEN HÄST
* REGISTRERA STUTERINAMN
* UPPFÖDAR ÖVERLÅTELSE ( sto ägare)
* SEMIN
* NYTTJANDERÄTTS AVTAL
* DNA, SCID samt CA tester utanför Sverige


BLANKETTER att hämta:

ÄGARBYTESBLANKETT - NY 2011.
REGISTRERINGSANSÖKAN 2011
Nyttjanderättsavtal/ Uppfödaröverlåtelse
 

STUTERIERNA;

Se Kort kontakt lista KLICKA HÄR samt den kompletta

STUTERIKATALOGEN

.............................................................................................


Att medverka i STUTERIKATALOGEN;

Stuterikatalog - förutsättningar för deltagande
Stuterikatalog - anmälningsblankett pdf
Stuterikatalog - anmälningsblankett word

PREFIX REGISTER;

* REGISTRERA PREFIX- hur går det till
Prefixregister stuterier 2011-04-13

**************************************************

HINGSTAR SOM LÖST BETÄCKNINGS LICENS;

* HINGSTAR SOM LÖST BETÄCKNINGSLICENS 2011

senaste uppdateringen 2011-10-26 klicka för excel fil

-Hingsthållare;

Meddela email adress ( samt web-adress ) till Arab när ni betalar in licensen. Underlättar för Stoägare att ta kontakt med er.

 

**************************************************


HINGSTHÅLLNING (för Hingstägare)

RUTIN BESKRIVNINGAR

* BETÄCKNINGS LICENS
* BETÄCKNINGS RAPPORT
* RAPPORTERINGAR / SPRÅNGRULLA
* SEMIN

BLANKETTER att hämta;

SPRÅNGRULLA (för hingstägare)
Intyg Veterinärbedömning (fylls i vid Hälsobedömning av Hingst för Betäckningstillstånd)

..............................................................................

Årsstatistik 2011 / (2010)

Antal Hingstar som löst licens ; 63 ( 93)

Antal betäckt ston; 179 (239)

Antal födda föl; 159 (197) ( saknar rapport från 37 ston)

Importer; 19 (11) stycken

Exporter; 34 (28) stycken

Ägarbyten: 401 (368) stycken

Hingstar med flest betäckningar 2011:

Lorenzo el Bri 14

TA Nox 11

Perignon al Amar 9

Pribot 9

Malagant 8

Aaron Presley 7

Sokrates 6

Glaz 6

Black Turbo 6

Puccini 6

Indian Shimad 6

.................................................................

Hingstar som löst betäckningslicens UNDER ÅRET 2010..........................

 

HISTORIK & EKONOMISK INFO. ARAB

EKONOMI-INFORMATION och HISTORIK om ARAB
Information / Dokument som belyser ARAB / SAHR sakförhållanden