Anslagstavla - nyheter

.................................................................................................................................

Årsstatistik 2021

Hingstar som löst licens - 42

Betäckta ston - 167

Export - 48

Import - 39

Ägarbyten - 180

Nyregistreringar - 112

-----------------------------------

10 i topp betäckningar 2021

Magic Magnifique - 76

Burning Raine - 7

Wiron - 6

Marwan - 6

Thaquib - 6

Black Turbo - 6

Jaipur el Perseuss - 5

Papakeno K - 5

Paragon JJ - 4

Classify - 4

SE Justimagin - 4

*************************************************

Regel från Jordbruksverket 2021-09-14

Registrera din djuranläggning nu så du inte får problem vid resor med dina djur.

Skall vara gjort senast 1 Oktober 2021::

Läs mer här!

********************************************************

NY DJURHÄLSOFÖRORDNING från Jordbruksverket - GÄLLER FRÅN 21 APRIL 2021.

NYA REGLER FÖR CHIPMÄRKNING OCH ATT ALLA HÄSTANLÄGGNINGAR OCH HÄSTAR SKA REGISTRERAS HOS JORDBRUKSVERKET FR O M 21 APRIL 2021

Den 21 april träder en ny djurhälsoförordning i kraft, Animal Health Law (AHL), vilken beslutats av EU. Två saker som vi vet nu kommer att införas den 21 april är

1 Alla hästar som registreras fr o m 21 april 2021 ska chipmärkas med ett chip som är godkänt av Jordbruksverket och har svensk landskod, kod 752. Detta gäller hästar födda i Sverige. Hästar födda i andra länder ska chipmärkas med det landets kod. Vi rekommenderar att alla föl/hästar som chipmärks fr o m nu chipmärks med landskod.

2 Den som håller häst, kallad aktör i lagstiftningen, dvs alla hästanläggningar ska vara registrerade hos Jordbruksverket. Likaså ska hästarna ”folkbokföras” på den anläggning där hästen normalt sett hålls. Jordbruksverket har tagit fram en e-tjänst för att dessa uppgifter ska kunna registreras. För att registrera hästarna behöver man veta hästens UELN-nummer.

Renrasiga fullblodsaraber födda i Sverige och registrerade hos Arabhästregistraturen kan man ta fram numret på själv. OBS alla avelsorganisationer har sina egna siffer-/bokstavskombinationer, så detta gäller endast hos oss. Det är alltid 15 siffror och börjar med 752003. Korsningar registrerade hos oss börjar på 752003C. Därefter kommer nollor, antalet beror på hur många siffror det är i FA-nr och sist ska det vara de 3 sista siffrorna i födelseåret. Ex en häst med FA nr 3/03 född 2003, blir 752003000303003. Yngre hästar har numret i sina handlingar.

 

Jordbruksverket har samlat information om AHL på sin sida och uppdaterar när ny information finns tillgänglig, https://jordbruksverket.se/AHL

 

*****************************************************************

Årsstatistik för 2020.

Hingstar som har löst licens underr 2020 - 40 sttycken.

Betäckta ston - 196 stycken ( varav 50 stycken utanför Sverige)

Nyregistreringar - 142 stytcken.

Rapporterade förddaföl - 110stycken

Exporter - 40 stycken.

Importeer - 25 stycken.

Ägarbyten - 232 stycken .

-----

10 i top Hingstar som betäckt 2020

MagicMagnifique - 63 stycken

Jaipur el Persus - 13 stycken.

Papageno K - 11 stycken.

Sorico - 11 stycken

Black Turbo - 7 stycken

Paragon JJ - 7 stycken

Pribot - 7 stycken.

LL Donner 7 stycken

Marwan - 5 stycken

Crush - 5 stycken

.....................................................

Årsstatistik för år 2019.

Hingstar som betäckt 37 stycken.

Betäckta ston 131 stycken.

Nyregistreringar 138 stycken.

Exporter 56 stycken.

Importer 41 stycken.

Ägarbyten 244 stycken.

Rappoprterade födda föl 105 stycken

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

2019-01-07

Årsstatistik för år 2018

Hingstar som betäckte - 38 stycken

Betäckta ston - 98 stycken (+ 6 stycken har ej rapporterat.)

Nyregistreringar- 183 stycken

Födda föl - 135 stycken

Ägarbyten - 253 stycken

Exporter - 42 stycken

Importer - 32 stycken

 

Hingstar som betäckte flest ston 2018

Wares - 13 stycken

Massai Ibn Marenga - 10 stycken

Elle Narcisse - 8 stycken

Black Turbo och Baroud del More - 6 stycken vardera

Sahaim och Pribot - 5 stycken vardera

**********************************************************************

In memoriam 12 december 2018.

HÅKAN MATTSSON 1953 - 2018.

Håkan Mattsson, ordförande för såväl stiftelsen Svenska Arabhästregistret (SAHR) som Arabhäst Registratur (ARAB) AB och tidigare även för intresseföreningen SAHF, tillika arabhästägare och arabhästälskare samt aktiv företagsledare och styrelseproffs, avled den 12 december 2018 efter en kortare tids sjukdom.

Håkan har betytt oerhört mycket för arbetet med att få Registraturen ARAB AB på fötter igen efter den tidigare styrelsens ekonomiska misskötsel, vilken uppdagades 2003/04.

Han ledde de första årens återuppbyggnadsarbete med starkt personligt engagemang och har hela tiden styrt styrelsernas arbete med integritet, generositet och vänlighet. Det är med sorg vi konstaterar att Håkan inte kommer att vara med när vi nu snart helt har återställt verksamhetens ekonomi.

Med deltagande i familjens sorg och saknad

Styrelserna i Stiftelsen SAHR och Registraturen ARAB

 

************************************************************

2017-06-19

Uppderad infomation om NAMNREGISTRERING samt REGISTRERING AV PREFIX

**************************************************************

 

 

2017-01-31

Registrering av Arabkorsningar.

Vi kan tyvärr inte registrera Arabkorsningar för tillfället och återkommer med mer informaation så snart vi kan.

***************************************

Årsstatestik 2017

Nyregistrerade hästaar - 168 stycken.

Föl födda 2017 -som registrerats - 131 stycken

Hingstar som beetäckte - 53 styken

Ston som betäcktes ( saknas rapport från 8 hingstar) 163 stycken

 

***********************************

 

2016-11-28

Årsstatestik för 2016 - baserat på hittills inrapporterade siffror.

Antal Hingstar som betäckt 2016 - 47 stycken.

Antal ston som betäckts ; - 163 stycken

Nyregistreringar ; - 125 stycken

Ägarbyten : - 287 stycken

Tio i Topp av Betäcknings Hingstarna:

Magic Magnifique - 30

Nabucco K - 21

Sabih - 8

Pribot - 7

HLA Cheval samt Clasz - båda hade - 6

Thee Fifth Element, Gwarant, Lill Sham, Sawraan. Siroco - samtliga hade - 5

 

***************************************************************

2016-01-15

Årsstatestik för 2015

10 i Top Hingstar för Betäckningsåret 2015

Magic Magnifique 39 betäckningar,

Pribot 14 betäckningar,

Gwarant, Nabucco K, Tchaata Matisse 9 betäckningar var,

Gimmock 8 betäckningar,

Puccini, The Fifth Element 6 betäcknigar var,

Bask Afire Bey, Viva Nivinci och L Faramir 5 betäckningar var.

Betäckta ston totalt; 154 stycken (100 st 2014)

Nyregistreringar; 144 stycken ( 177 st 2014)

Ägarbyten; 339 st (320 st 2014)

Exporter; 40 st (37 st 2014)

Importer; 46 st ( 39 st 2014)

Glädjande att se en liten ökning!!

****************************************************************

Information från Jordbruksverket;

Nya Regler för hästpass från den 1 januari 2016

Från och med den 1 januari 2016 börjar en ny hästpassförordning från EU att gälla. Bestämmelserna gäller i alla EU-medlemsstater. Det innebär att Sverige eller Jordbruksverket inte kan besluta om undantag.

Hästpassförordningen innebär nya regler för hästpass och registrering av hästar. Du som fått pass utfärdade till dina hästar innan den 1 januari 2016 behöver inte byta ut de passen, men har du en häst med ett pass från ett annat EU land, och din häst inte är registrerad i en svensk avelsorganisation, behöver du tilläggsregistrera din häst om den skall stanna i Sverige längre än 90 dagar totalt.

 

2015-02-16

Statistiken för inrapporterade uppgifter 2014 :

Betäckta ston 100

Födda föl 135

Ägarbyten 320

Exporter 37

Importer 39

Nyregistrerade 177

--------------------------------------------------------------------------------------

2014-04-24

KLICKA HÄR FÖR INBJUDANsom PDF


Hej alla,
 
Under 2014 anordnar SH en ungdomsutbildning för alla medlemsföreningar inom SH. Ungdomarna kommer att utbildas inom föreningsteknik, styrelseteknik, kommunikation, bemötande, hur Hästsverige är uppbyggt osv. Det är en jätteviktig utbildning för alla som är engagerade inom häst, avel och föreningsverksamhet. Det är även en utbildning som man kan ha användning av inom sitt privat- och yrkesliv. Utbildningen är öppen för alla unga 17-26 år och som är med i någon av SHs medlemsföreningar.
 
Hjälp oss att sprida denna inbjudan på alla era hemsidor, facebooksidor, kontaktnät via mail, telefon och fysiska samtal. Med en gemensam kraftsamling kan vi fylla de 30 platser som finns till förfogande! Sista anmälningsdag 4 maj.
Hör av er till ungdomarna i era föreningar och i er närhet, prata med dem, engagera dem, få dem att anmäla sig.
 
Har ni frågor är det bara ni hör av er till Ulrika Myhr, tel: 0511-672 32 eller ulrika@svehast.se eller till ungdomsrådet: ungdomsradet@svehast.se
 
 
Med vänlig hälsning
Ulrika Myhr
t.f. kanslichef

Svenska Hästavelsförbundet
Box 314
532 24 Skara
Tel: 0511-672 32

www.svehast.se <http://www.svehast.se/>

............................................................................................

 

2014-01-31

Ny prislista från den 1 February 2014.

Vår nya prislista, gällande från den 1 februari 2014, innehåller endast redaktionella ändringar, inga priser höjs.

Bland annat kommer antalet påminnelser, som vi skickar ut innan ärende avslutas, minskas från två till en påminnelse.

...........................

CA test obligatorisk.

.......................

Embryotransfer - Numera inga begränsningar från 1 februari 2014- läs mer via prislistan.

................................................

2013-12-12

Betäcknings och registreringsstatistik 2013. ( november 2013)

10 i top i Betäckningar enligt rapporterna.

60 st betäckningar - Magic Magnifique

11 st. Ganges

10 st Aria Santiago

9 st. Pribot och Portmer

7 st Aaron Presley

5 st Liliusz, Puccini och Sokrates

4 st. Rohara Bacara, Bask Afire Bey, Pakistan, Gwarant, Gimmick, JE Amadeusz och Zam Zam

48 Hingstar totalt löste licens.

190 st Ston betäcktes

150 st Registreringsansökingar har kommit in.

350 st. ägarbyten

33 st Exporter

31 st. Importer

...............................................................................................................................

2013-05-15

Ny regel från Jordbruksverket:

Hästar som ansöker om hästpass senare än 31 december födelseåret eller efter 6 månader från födelsedatum, beroende på vilket som inträffar sist får hästpass där det står att hästen inte får användas som livsmedel.

..............................................................................................................................

2013-01-22

EXPORT ANMÄLAN.

Enligt senaste direktivet från ECAHO får man inte fylla i den blanketten själv utan den skall fyllas i av Registraturen i Exporterande landet. Se beskrivande i Prislistan under rubriken EXPORT.

.............................................................................................................................

2012-11-09

Betäcknings statistik för 2012 ( fram till 1 November 2012 )

10 i topp betäckningar 2012

1. Magic Magnifique - 47

2. Rohara Bacara - 14

3. Al Fakhir - 12

4. Neiron 23 10

5. Black Turbo - 9

6. Sokrates - 8

7. Portmer - 5

8. 5 hingstar med 4 betäckningsr var,- Liliusz, SignatureBFA, Gwarant, Aaron Presley, Nipr

9. 4 hingstar med 3 betäckningar var - Pribot, TA Nox, Girlan-Bey, Ekemir

10. 8 hingstar med 2äckningar var

Inrapporterat totalt antal betäckta ston var162 st

Inrapporterade födda föl 2012 var 129 st

Antal ägarbyten - 346 st

Importer - 35

Exporter - 35

..............................................................................................................................

2012-05-22

Rapportering födda föl

När ditt sto har fölat ska du så snart som möjligt anmäla detta till hingsthållaren och ARAB (använd den talong ”RESULTAT AV BETÄCKNING” som du fått av hingsthållaren).

Om du förlorat resultatkortet kan följande blankett (länk: http://www.svehast.se/allm/Hingstinformation/blankettresultatavbetackningstoagaretill%20avelsorg.pdf) användas för rapporteringen till ARAB.

Klicka här för ytterligare information om de nya betäckningsrutinerna (länk: http://www.svehast.se/allm/Hingstinformation/blankettresultatavbetackningstoagaretill%20avelsorg.pdf)

Se även Registrering av fullblodsarab/arabkorsning!

 

Det ligger på stoägarna att rapportera resultat av betäckning, detta för att informationen ska nå så många som möjligt. Alla resultat är lika viktiga, oavsett om det blev ett levande föl eller inte!

....................................................................................................

SOMMAPREMIERINGARNA 2012 SAMT 2013

ARABs styrelse har träffat avtal med SH avseende sommarpremieringarna i år samt nästa år, 2013.

Detta innebär att intresserade arabhästägare kan visa sina hästar på Hästavelsförbundets sommarpremieringar även i sommar.
Övrig information om sommarpremieringarna återfinns på SHs hemsida.
Glöm inte anmäla din häst till sommarpremiering 2012
Mer information hittar du via SH:s hemsida,
http://svehast.se/sh/doc/1034.asp

......................................................................................................

2012-02-01

NY PRISLISTA GÄLLANDE FRÅN 1 FEBRUARY 2012.

REGISTRERINGS AVGIFTEN avseende 2012 FÖR FULLBLODS ARABEN HAR KUNNAT SÄNKAS så pass, att med den nya tillkommande avgiften till SH för Blå Basen -så förblir totalsumman för Nyregistrering av Fulblods Arabhästen oförändrad. En smärre pris justering finns dock för Registrering av Partbred.

...................................................

2011-11-07

Årsstatistik 2011 / (2010)

Antal Hingstar som löst licens ; 63 ( 93)

Antal betäckt ston; 179 (239)

Antal födda föl; 159 (197) ( saknar rapport från 37 ston)

Importer; 19 (11) stycken

Exporter; 34 (28) stycken

Ägarbyten: 401 (368) stycken

Hingstar med flest betäckningar 2011:

Lorenzo el Bri 14

TA Nox 11

Perignon al Amar 9

Pribot 9

Malagant 8

Aaron Presley 7

Sokrates 6

Glaz 6

Black Turbo 6

Puccini 6

Indian Shimad 6

..............................................................................

2011-04-18

Priser på Härstammningskontroll, CA test samt och /eller SCID test från SLU för 2011.

 

DNA-typning inkl härstamningskontroll eller identitetskontroll 600 kr + moms

SCID- eller CA-test inkl identitetskontroll eller härstamningskontroll 640 kr + moms

SCID- och CA-test inkl identitetskontroll eller härstamningskontroll 700 kr + moms ( Hela paketet )

............................................................

2011-03-17

Vi har glädjen meddela att

Jordbruksverket har beviljat

Arabhäst Registraturen (ARAB) AB tillstånd att fortsätta Registrera Fullblodsaraber och Arabkorsningar samt att utfärda Pass nu som Avelsorganisation. Vi kommer att ha fortsatta kommunikationer och avstämningsmöten med Jordbruksverket under året.

Samtliga ärenden som skickas in till ARAB AB kommer att kunna hanteras löpande vartefter de kommer in.

Vi kommer också att ha ny telefontid f.o.m den 17 Mars 2011;

Måndagar till Torsdagar mellan klockan 10.00-12.00 Samt Fredagar mellan klockan 13.00-15.00.

För att läsa Jordbruksverkets beslut

klicka här för PDF

............................................................................................

2011-03-08

NY PRISLISTA och

ARAB ÖPPNAR KONTORET!!

Onsdagen den 9 Mars för vissa ärenden..

Ursprungligen planerade nya betäckningsrapportblock från SH finns ännu ej tillgängliga. T v får vi därför använda de gamla blocken samt vi tar också en mindre hanteringsavgift för varje betäckt sto. Arab skall kunna rapportera betäckningar till WAHO samt registrera dessa i Arab Stambok varför vi kommer att behöva informationen framöver också även om SH blir klar...

...................................................................................................

Embryo Transfer regel avseende 2011

Vid senaste styrelsemötet hos ARAB AB beslutades det att följa den rekommendation som SAHF föreslog tidigare i höstas. Ett embryoföl producerat via embryo transfer samt ett eget framburet föl på naturlig väg av sin biologiska mor kommer att kunna registreras under 2011

 

2010-02-14

SLU kommer framöver att bara blodtypa ett par gånger om året. Nästa tillfälle är sista veckan i mars 2010

(senast 31/3 blodprovet tillhanda hos SLU )

 

2009-08-15

Se godkända FÄRGBESKRIVNINGAR .. klicka här..

 

2009-07-01

Ny passförordning från den 1 juli 2009

Från och med den 1 juli i år gäller en ny passförordning. Detta innebär en del förändringar, både för registraturer och hästägare.

Den nya förordningen har tillkommit främst av två anledningar. Den ena gäller livsmedelssäkerhet: karenstiden vid medicinbehandlingar kontrolleras sedan ett antal år tillbaka och hästköttet får inte användas till livsmedel om hästen behandlats med vissa läkemedel. Den andra gäller smittskyddet. Hästar får inte resa utan hästpass och veterinär skall kunna ogiltigförklara passet om hästen bär på en smittsam sjukdom.

För de nya passen gäller en gemensam mall för alla EU-länder. Jordbruksverket har tagit fram en mall för de svenska passen, efter en remissrunda hos registraturerna. Jordbruksverket har också informerat verksamma veterinärer om de nya reglerna, liksom även tullverket och livsmedelsverket. Kontrollansvaret kommer att ligga på Länsstyrelserna och kontrollen kommer att ligga på individnivå. Vid besök på gårdar, stopp av transporter samt kontroll av de organisationer som utfärdar hästpassen. Hästar får fr o m den 1 juli 2009 inte att få hållas utan giltigt hästpass - oavsett ras, ålder eller användningsområde.

Ett godkänt pass skall bl a innehålla hästens färg och chipnummer. Inom ARAB har chipmärkning varit obligatoriskt vid nyregistrering sedan flera år tillbaka och för de hästar som redan har ett godkänt hästpass kommer chipmärkning inte att krävas – vi uppmuntrar dock att även de hästarna chipmärks.

För dig som redan har beställt ett hästpass för en äldre häst men ännu inte fått det krävs inget chip om handlingarna är kompletta och betalda före den 1 juli 2009. I annat fall måste handlingarna kompletteras med chipmärkning.

För att passet skall vara godkänt krävs också att det innehåller ett så kallat UELN-nummer. Det kan liknas vid ett internationellt registreringsnummer, innehållande 15 siffror eller bokstäver. De tre första siffrorna visar vilket land hästen kommer ifrån, de följande tre visar i vilken registratur/databas hästen är registrerad i. Resterande 9 tecken är unika för varje häst och består hos ARAB av hästens registreringsnummer och del av födelseår föregått av ett C om hästen är en arabkorsning. För äldre hästar som inte har UELN-nummer i sitt pass behöver ingen komplettering göras. Vid export av sådan häst förser registraturen importlandets registratur med UELN-nummer.

Ett godkänt hästpass måste även bland annat innehålla hästens namn, födelseår, sidor för livsmedelsbehandling samt uppgifter om passets giltighet. En veterinär skall alltså vid eventuell smitta kunna ogiltigförklara passhandlingen under en viss tid, vilket därmed gör det omöjligt för hästen att lämna stallet/gården.

Enligt den nya förordningen skall passet alltid finnas tillhands vid transport av hästen. Om hästen transporteras till fots (här ingår ridning) skall passet kunna visas upp inom tre timmar.

De flesta ser passet som en värdehandling och är tveksamma till att låta t ex en stallägare förvara hästpasset. Ett tips från Jordburksverkets handläggare är att göra ett avtal med stallägaren där det framgår att han är ansvarig för passhandlingen, har rätt att låta behandla hästen vid eventuell sjukdom samt vem som står för eventuell kostnad om passet skulle förkomma.

ARAB kommer att bibehålla registreringsbeviset såväl som ett ägarbevis som en information om hästen som hästägaren innehar även om hästen och passet är på annan plats. Passet kommer normalt inte att innehålla uppgifter om ägaren, utom i det fall passet även blir godkänt för och skall användas som FEI-pass.

För ARAB innebär den nya passförordningen en omställning. Kravet är nämligen att fölen måste ha sina pass senast den 31 december födelseåret (alternativt inom sex månader om fölet fötts efter den 1 juli). Se information under Nyregistrering. Det innebär att hästägaren måste skicka in registreringshandlingarna för fölen betydligt tidigare än förr om åren.

Många drar sig för att göra chipmärkningen när fölet är för litet, men enligt Jordbruksverkets veterinär är det inga problem efter att fölet blivit en månad gammalt.

ARAB kommer inom kort att skicka ut mer information till de som betäckt ston under 2008 för att i möjlig mån undvika förseningar och missförstånd. Mer information om den nya förordningen finns även på Jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se.

................................................................................