Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn Ruzica (US) Far Gerwazy (PL)
Regnr FA Mor
Född(Död) Färg
Kön Chip
Uppfödare Ägare

Gerwazy (PL), 1955
skm
Doktryner (PL), 1950
Miecznik (PL), 1931
skm
Fetysz (PL)
Koalicja (AT)
Blaga (HU), 1937
skm
Kuhailan Zaid (DB)
11 Siglavy Bagdady II (HU)
Gwara (PL), 1946
br
Wielki Szlem (PL), 1938
br
Ofir (PL)
Elegantka (PL)
Canaria (PL), 1942
Trypolis (PL)
Saga (PL)
- - -
-
- -
-
- - -
-
- -
-


OBS! Ovan redovisad stamtavla är inget officiellt dokument.