Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn Kandye (FR) Far Damocles (PL)
Regnr FA230/84-84 Mor Dielie (FR)
Född (Död) 1976 (1998) Färg
Kön Sto/Mare Chip
Uppfödare Ägare Croneryd Lillemor & Conny

1:a led (namn, född, kön,(Mor el Far)) 2:a led (namn, född, kön)
Bint Gazella (SE), 1984, Sto/Mare
(Kaaba (FR))
Gilla (SE), 1987, Sto/Mare
Kasara (SE), 1985, Sto/Mare
(Figaro (PL))
Karho (SE), 1986, Valack/Gelding
(Figaro (PL))
Kaborr (SE), 1987, Valack/Gelding
(El Borr (SE))
Kalindy (SE), 1988, Sto/Mare
(Ortalion (PL))
Komet (SE), 1989, Hingst/Stallion
(Dylemat (PL))
Kandyana (SE), 1990, Sto/Mare
(Dylemat (PL))
Kantra (SE), 1991, Sto/Mare
(Dylemat (PL))
Kanter (SE), 1992, Valack/Gelding
(Wafvel (SE))
Wearst (SE), 1993, Valack/Gelding
(Wafvel (SE))
Kontrast (SE), 1994, Valack/Gelding
(Wafvel (SE))
Wherry (SE), 1995, Valack/Gelding
(Wafvel (SE))
Krama (SE), 1996, Sto/Mare
(Wafvel (SE))


OBS! Ovan redovisning av avkommor är inget officiellt dokument.