Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn Larissa (GB) Far Gerwazy (PL)
Regnr FA Mor Latawica (PL)
Född(Död) 1968 Färg skm
Kön Sto/mare Chip
Uppfödare Ägare

Gerwazy (PL), 1955
skm
Doktryner (PL), 1950
Miecznik (PL), 1931
skm
Fetysz (PL)
Koalicja (AT)
Blaga (HU), 1937
skm
Kuhailan Zaid (DB)
11 Siglavy Bagdady II (HU)
Gwara (PL), 1946
br
Wielki Szlem (PL), 1938
br
Ofir (PL)
Elegantka (PL)
Canaria (PL), 1942
Trypolis (PL)
Saga (PL)
Latawica (PL), 1955
skm
Wielki Szlem (PL), 1938
br
Ofir (PL), 1933
br
Kuhailan Haifi (DB)
Dziwa (PL)
Elegantka (PL), 1923
br
Bakszysz (PL)
Gazella II (PL)
Larissa (PL), 1941
skm
Kaszmir (PL), 1929
skm
Farys II (PL)
Hebda (PL)
Unaiza (PL), 1928
skm
Gazal I
Fanfara 1914 (PL)


OBS! Ovan redovisad stamtavla är inget officiellt dokument.