Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn Abu Ali (SE) Far Gwarny (PL)
Regnr FA85/68-69 Mor Mimikra (PL)
Född (Död) 1965 (1987) Färg
Kön Hingst/Stallion Chip
Uppfödare Blommeröd Arabstuteri AB Ägare Blommeröd Arabstuteri AB

1:a led (namn, född, kön,(Mor el Far)) 2:a led (namn, född, kön)
Ali-Pru (SE), 1970, Hingst/Stallion
(Rusznica (PL))
Memori, 1983, Sto/Mare
  Loranga (SE), 1985, Sto/Mare
Abu Farwa (SE), 1971, Sto/Mare
(Fuksja (PL))
Bismark (SE), 1975, Hingst/Stallion
  Abu Forta (SE), 1976, Sto/Mare
  Abu Mir (SE), 1978, Hingst/Stallion
  Formosa (SE), 1980, Sto/Mare
  Femina (SE), 1981, Sto/Mare
  Forca (SE), 1983, Sto/Mare
  Fortycja (SE), 1984, Sto/Mare
  Fallada (SE), 1985, Sto/Mare
  Fallaska (SE), 1986, Sto/Mare
  Fallawa (SE), 1987, Sto/Mare
  Fokus (SE), 1988, Valack/Gelding
  Fermenta (SE), 1989, Sto/Mare
  Fasenda (SE), 1990, Sto/Mare
  Flex (SE), 1991, Hingst/Stallion
  Flexia (SE), 1992, Sto/Mare
  Fawora (SE), 1993, Sto/Mare
Ali (SE), 1972, Valack/Gelding
(Alfa (PL))
Finisia (SE), 1972, Sto/Mare
(Fuksja (PL))
Aladdins Goal (US), , Hingst/stallion
  Philippa (SE), 1976, Sto/Mare
  Filmia (SE), 1978, Sto/Mare
Alyssia (SE), 1975, Sto/Mare
(Ambra (SE))
Ariana (SE), 1975, Sto/Mare
(Ambretta (GB))
Larousse (SE), 1984, Valack/Gelding
Marib (SE), 1976, Hingst/Stallion
(Maritsa (SU))
Tabu (SE), 1977, Valack/Gelding
(Cesa (SE))
Amurathia (SE), 1978, Sto/Mare
(Cesa (SE))
Amunicja (SE), 1983, Sto/Mare
  Amur (SE), 1984, Hingst/Stallion
  Ambicja (SE), 1985, Sto/Mare
  Ampus (SE), 1988, Hingst/Stallion
  Bertilia (SE), 1989, Sto/Mare
  Ambricia (SE), 1990, Sto/Mare
  Ares (SE), 1992, Hingst/Stallion
  Amural (SE), 1993, Hingst/Stallion
  Adriana (SE), 1994, Sto/Mare
  Armaniel (SE), 1997, Valack/Gelding
  Ariatol (SE), 1999, Hingst/Stallion
Alita (SE), 1980, Sto/Mare
(Ata (PL))
Andrus (DK), 1988, Hingst/stallion
  Aleka (SE), 1984, Sto/Mare
  Alista (SE), 1985, Sto/Mare
Abu Lina (SE), 1981, Sto/Mare
(Joseppa (SE))
Jamaika (SE), 1981, Sto/Mare
(José (DK))
Jaman (SE), 1985, Hingst/Stallion
  Jamrax (SE), 1986, Hingst/Stallion
  Jamfas (SE), 1987, Valack/Gelding
Abu Alzar (SE), 1983, Valack/Gelding
(Alba (SE))
Alzar (SE), 1988, Valack/Gelding
  Leasa (SE), 1989, Sto/Mare
  Trypo Alzar (SE), 1989, Valack/Gelding
Arizita (SE), 1983, Sto/Mare
(Alaska (SE))
Ariz (SE), 1987, Hingst/Stallion
  Ales (SE), 1988, Valack/Gelding
  Azur (SE), 1989, Hingst/Stallion
  Arizen (SE), 1990, Valack/Gelding
  Agadir (SE), 1991, Hingst/Stallion
  Atom (SE), 1992, Valack/Gelding
  Aska (SE), 2003, Sto/Mare
  Algoria (SE), 2005, Sto/Mare
  Arkimedez (SE), 2006, Valack/Gelding
  Arifynt (SE), 2007, Valack/Gelding


OBS! Ovan redovisning av avkommor är inget officiellt dokument.