Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn Beauty Belinda (arabkorsn) Far Rumeli Hissar
Regnr AK Mor Balone Honey
Född(Död) Färg
Kön Sto/mare Chip
Uppfödare Ägare

Rumeli Hissar,
Gerwazy (PL), 1955
skm
Doktryner (PL), 1950
Miecznik (PL)
Blaga (HU)
Gwara (PL), 1946
br
Wielki Szlem (PL)
Canaria (PL)
Rosjanka (GB), 1957
Rushti (GB),
br
Rosh (GB)
Rufeiya (GB)
Rexeena (GB), 1948
skm
Irex (GB)
Rafeena (GB)
Balone Honey,
Belvoir Gerwas - -
-
- -
-
Honey Bunch - -
-
- -
-


OBS! Ovan redovisad stamtavla är inget officiellt dokument.