Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn Enora (PL) Far Czort (PL)
Regnr FA Mor Engracja (PL)
Född(Död) 1969 Färg skm
Kön Sto/mare Chip
Uppfödare Ägare

Czort (PL), 1949
br
Wielki Szlem (PL), 1938
br
Ofir (PL), 1933
br
Kuhailan Haifi (DB)
Dziwa (PL)
Elegantka (PL), 1923
br
Bakszysz (PL)
Gazella II (PL)
Forta (PL), 1943
br
Kuhailan Abu Urkub (HU), 1935
br
Kuhailan Zaid (DB)
22 Kemir (HU)
Porta (PL), 1931
fx
Nedjari (FR)
Jerychonka (PL)
Engracja (PL), 1960
skm
Comet (PL), 1953
skm
Abu Afas (PL), 1947
br
Bad Afas (PL)
Gahdar (PL)
Carmen (PL),
Trypolis (PL)
Wilga (PL)
Elwirena (PL), 1954 (1969)
Wielki Szlem (PL), 1938
br
Ofir (PL)
Elegantka (PL)
Eleonora (PL), 1944
br
Witraz (PL)
Zmora (PL)


OBS! Ovan redovisad stamtavla är inget officiellt dokument.