Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn Engano (PL) Far Eleuzis (PL)
Regnr FA Mor Engracja (PL)
Född(Död) 1970 Färg skm
Kön Hingst/stallion Chip
Uppfödare Ägare

Eleuzis (PL), 1962
skm
Aquinor (PL), 1951
skm
Miecznik (PL), 1931
skm
Fetysz (PL)
Koalicja (AT)
Amneris (PL), 1940
skm
Amurath Sahib (PL)
Elsissa (PL)
Ellenai (PL), 1956
br
Wielki Szlem (PL), 1938
br
Ofir (PL)
Elegantka (PL)
Eleonora (PL), 1944
br
Witraz (PL)
Zmora (PL)
Engracja (PL), 1960
skm
Comet (PL), 1953
skm
Abu Afas (PL), 1947
br
Bad Afas (PL)
Gahdar (PL)
Carmen (PL),
Trypolis (PL)
Wilga (PL)
Elwirena (PL), 1954 (1969)
Wielki Szlem (PL), 1938
br
Ofir (PL)
Elegantka (PL)
Eleonora (PL), 1944
br
Witraz (PL)
Zmora (PL)


OBS! Ovan redovisad stamtavla är inget officiellt dokument.