Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn Caspian (GB) Far Gerwazy (PL)
Regnr FA Mor Camera (PL)
Född(Död) 1970 Färg skm
Kön Hingst/stallion Chip
Uppfödare Ägare

Gerwazy (PL), 1955
skm
Doktryner (PL), 1950
Miecznik (PL), 1931
skm
Fetysz (PL)
Koalicja (AT)
Blaga (HU), 1937
skm
Kuhailan Zaid (DB)
11 Siglavy Bagdady II (HU)
Gwara (PL), 1946
br
Wielki Szlem (PL), 1938
br
Ofir (PL)
Elegantka (PL)
Canaria (PL), 1942
Trypolis (PL)
Saga (PL)
Camera (PL), 1962
skm
Aquinor (PL), 1951
skm
Miecznik (PL), 1931
skm
Fetysz (PL)
Koalicja (AT)
Amneris (PL), 1940
skm
Amurath Sahib (PL)
Elsissa (PL)
Canberra (PL), 1954
skm
Abu Afas (PL), 1947
br
Bad Afas (PL)
Gahdar (PL)
Carmen (PL),
Trypolis (PL)
Wilga (PL)


OBS! Ovan redovisad stamtavla är inget officiellt dokument.