Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn Bigotka (PL) Far Arcus (PL)
Regnr FA Mor Bint Munira (PL)
Född(Död) 1958 Färg br
Kön Sto/mare Chip
Uppfödare Ägare

Arcus (PL), 1947
br
Bad Afas (PL), 1940
br
Kuhailan Afas (DB) -
-
Bad (FR), 1929
br
Diab (DB)
Guenina (DZ)
Tecza (PL), 1927
br
Nizam Pasza (PL),
Fryga (PL),
Bint Munira (PL), 1948/1972
Wielki Szlem (PL), 1938
br
Ofir (PL), 1933
br
Kuhailan Haifi (DB)
Dziwa (PL)
Elegantka (PL), 1923
br
Bakszysz (PL)
Gazella II (PL)
Munira (PL), 1942
br
Kaszmir (PL), 1929
skm
Farys II (PL)
Hebda (PL)
Cemira (PL), 1933
br
Flisak (PL)
Pomponia II (PL)


OBS! Ovan redovisad stamtavla är inget officiellt dokument.