Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn TC Crystal (US) Far Naborr (RU)
Regnr FA Mor Amneris (PL)
Född(Död) Färg
Kön Sto/mare Chip
Uppfödare Ägare

Naborr (RU),
Negativ (SU), 1945
skm
Naseem (GB), 1922
skm
Skowronek (PL)
Nasra (GB)
Taraszcza (PL), 1937
skm
Enwer Bey (PL)
Gazella II (PL)
Lagodna (PL), 1939
skm
Posejdon (PL), 1916
skm
Ibrahim (DB)
Najada 1906 (PL)
Obra (PL), 1933
skm
Hardy (PL)
Ikwa (PL)
Amneris (PL), 1940
skm
Amurath Sahib (PL), 1932
skm
Amurath II (AT), 1907
br
Amurath 1881 (DE)
Fatme (DB)
Sahiba (PL), 1924
skm
Nana Sahib I (DE)
Donka (PL)
Elsissa (PL), 1930
skm
Floks (PL), 1924
skm
Bakszysz (PL)
Kalina (PL)
Arabja (PL), 1919
skm
Koheilan IV (HU)
Anielka PL?


OBS! Ovan redovisad stamtavla är inget officiellt dokument.