Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn TC Crystal (US) Far Naborr (RU)
Regnr FA Mor Amneris (PL)
Född (Död) Färg
Kön Sto/mare Chip
Uppfödare Ägare

1:a led (namn, född, kön,(Mor el Far)) 2:a led (namn, född, kön)
Bold Ladd ORA (US), , Hingst/stallion
(Aladdin (SE))
KF Bold Lass (US), 1994, Sto/Mare


OBS! Ovan redovisning av avkommor är inget officiellt dokument.