Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn Raining Sky (GB) Far Gerwazy (PL)
Regnr FA119/68-68 Mor Chimera (PL)
Född(Död) 1964 Färg
Kön Sto/Mare Chip
Uppfödare Ägare

Gerwazy (PL), 1955
skm
Doktryner (PL), 1950
Miecznik (PL), 1931
skm
Fetysz (PL)
Koalicja (AT)
Blaga (HU), 1937
skm
Kuhailan Zaid (DB)
11 Siglavy Bagdady II (HU)
Gwara (PL), 1946
br
Wielki Szlem (PL), 1938
br
Ofir (PL)
Elegantka (PL)
Canaria (PL), 1942
Trypolis (PL)
Saga (PL)
Chimera (PL), 1956
Omar II (PL), 1933
br
Hardy (PL), 1926
br
Ganges I (PL)
Gazella II (PL)
Dora 1922 (PL), 1922
fx
Bakszysz (PL)
Pomponia 1902 (PL)
Celia (PL), 1949
skm
Witraz (PL), 1938
br
Ofir (PL)
Makata (PL)
Balia (HU), 1936
skm
Kuhailan Zaid (DB)
25 Kemir


OBS! Ovan redovisad stamtavla är inget officiellt dokument.