Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn Leonie (GB) Far Gerwazy (PL)
Regnr FA Mor Lafirynda (PL)
Född(Död) 1964 Färg skm
Kön Sto/mare Chip
Uppfödare Ägare

Gerwazy (PL), 1955
skm
Doktryner (PL), 1950
Miecznik (PL), 1931
skm
Fetysz (PL)
Koalicja (AT)
Blaga (HU), 1937
skm
Kuhailan Zaid (DB)
11 Siglavy Bagdady II (HU)
Gwara (PL), 1946
br
Wielki Szlem (PL), 1938
br
Ofir (PL)
Elegantka (PL)
Canaria (PL), 1942
Trypolis (PL)
Saga (PL)
Lafirynda (PL), 1954
skm
Miecznik (PL), 1931
skm
Fetysz (PL), 1924
skm
Bakszysz (PL)
Siglavy-Bagdady (AT)
Koalicja (AT), 1918
skm
Koheilan IV (HU)
Amurath 1901 (AT)
Lala (PL), 1938
skm
Amurath Sahib (PL), 1932
skm
Amurath II (AT)
Sahiba (PL)
Elsissa (PL), 1930
skm
Floks (PL)
Arabja (PL)


OBS! Ovan redovisad stamtavla är inget officiellt dokument.