SAHF

Svenska Arabhästföreningens medlems sidor.

Bli medlem -stöd föreningen och Arabhästen - var med och påverka och ta del av alla aktiviteter!

Välkommen!!

 

 

ARAB
STAMBOK/

STUDBOOK

 

 

ID-kontrollanter

 

 

HINGSTAR

som löst BETÄCKNINGSLICENS

2022-09-14

(klicka på nedan link)

LICENSIERADE HINGSTAR 2022

se även

HINGST BILDER

Bifoga EN valfri bild på din Hingst

(webbmaster förbehåller sig rätten att justera eller beskära bilden)

-OBS -Hingsthållare;

Meddela email adress samt web-adress till Arab när ni betalar in licensen.

Underlättar bl.a för Stoägare att ta kontakt med er.

 

HINGST KATALOGER

Kontakta SAHF

 

PREMIERINGAR

kontakta SAHF

 

HINGST CERTIFIERING

kontakta SAHF

 

 

WAHO

Svenska Hästavels föreningen (SH)

 

Stuterier samt STUTERIKATALOGEN

uppdaterad

2022-03-05

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................

ARAB Registratur Aktiebolag ägs av Stiftelsen Svenska Arabhästregistret, SAHR, och är fristående från Svenska Arabhästföreningen, SAHF.

SAHRs styrelseledamoter består från 2019 av: Lennart Arnrup (ordförande), Ann Nordén samt Veronica Mann-Wernsten med
Cathrin Nehm som suppleant

SAHRs styrelse utser ARAB ABs styrelse, vilken sedan 2019 består av

Cathrin Nehm (ordförande), Pia Påhlstorp samt Reijo Jokiniemi med Niclas Holm som suppleant.

Pia Påhlstorp är Registrator och

Minna Ewetz är vice Registrator.

webmaster för www.ARAB.SE är tills vidare Veronica Mann-Wernsten.

*******************************

ARAB har hand om allt som rör registrering av arabiska fullblod i Sverige.
ARAB registrerar även arabkorsningar.

ARAB säkerställer det arabiska fullblodets rasrenhet i Sverige
- en trygghet för Dig som arabhästägare och arabhästbeundrare.

Det här är ett arabiskt fullblod:

"Ett Arabiskt Fullblod är en häst som är registrerad i någon stambok/register som är godkänd av WAHO".

En häst som har registrerats i en Registratur som INTE är godkänd av WAHO är alltså EJ ett arabiskt fullblod oavsett stam!

Världsorganisationen World Arabian Horse Organization, WAHO, har för närvarande arabhästregistraturer anslutna i ca 60 länder. De omfattar närmare 900.000 Arabiska fullblod. En godkänd registratur som för stamböcker måste uppfylla WAHOs regler och krav på korrekthet och säkerhet i registreringsarbetet.

Registreringsbevis avgör
Rätt stam är avgörande för att få bli registrerad som arabiskt fullblod!
Vid registrering av ett arabiskt fullblod kontrolleras alltid uppgifterna om betäckningen och härstamningen, mor och far, med hjälp av fullständig härstamningskontroll. Det innebär att de anmälda uppgifterna i registreringsunderlagen även kontrolleras med hjälp av DNA-analys (i särskilda fall istället med blodtypning) mot bägge föräldrarna.
Stamboken är sluten. Det är endast hästar med anfäder som redan finns i godkända stamböcker som tillåts bli registrerade som arabiska fullblod.
OBS!
En häst som saknar sådant registreringsbevis är alltså ej ett arabiskt fullblod!

Ansvar
ARAB har ansvar för registrering och kontroll av arabiska fullblod i Sverige såväl i förhållande till WAHO samt till Jordbruksverket och Svenska Hästavelsförbundet, SH.
Vid köp och försäljning i landet samt vid import och export kontrollerar ARAB uppgifterna om hästen och dess ägarförhållanden.
Alla hingstar som ska användas i avel skall ha betalt in betäckningslicens för betäckningsåret. Det gäller även semin. ARAB har de aktuella uppgifterna om betäckningslicenser för arabiska fullblodshingstar.

Definition av Arabiskt Fullblod.

En godkänd registratur som för stamböcker måste uppfylla WAHOs regler och krav på korrekthet och säkerhet i registreringsarbetet.

"Ett Arabiskt Fullblod är en häst som är registrerad i någon stambok/register som är godkänd av WAHO".

En häst som har registrerats i en Registratur som INTE är godkänd av WAHO är alltså EJ ett arabiskt fullblod oavsett stam!

Vänd dig till:


Arabhäst Registratur (ARAB) AB


LASTVÄGEN 4
247 64 VEBERÖD


tel.040-306480

fax. 040-306481


Postgiro: 498 26 55-5

Bankgiro: 5651-7139


e-post :info@arab.se

 

Telefontider på ARAB:

Måndag - Torsdag 10.00-12.00

Fredag 13.00-15.00

www.arab.se

 

 

 

* ANSLAGSTAVLAN*

NYHETER FRÅN ARAB

Ny Adress till ARAB AB. 15/1-2022.

LASTVÄGEN 4

247 64 VEBERÖD

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

* updaterats 2022-02-11 *

Statistik för 2021

****************

* updaterad 2021-09-14 *

Regel från Jordbruksverket 2021-09-14

REGISTRERA DIN DJURANLÄGGNINIG så du inte får problem när du reser med dina djdur.

INNAN 1 Oktober 2021.!!

LÄS MER HÄR,!

********************

NY DJURHÄLSOREGEL gällande från 21/4-2021

LÄS MER HÄR

*****************

2020 Avels statistik

*********************************

In memory

Ordförande Håkan Mattsson 1953-2018

*******************************

 

REGISTRERING AV ARAB-KORSNINGAR

Vi kan tyvärr inte registrera Arabkorsningar längre.

-------------------------------------------------------------

Påminnelse!

Ansökan om hästpass på föl MÅSTE SKE innan 31 december födelseåret eller inom 6 månader från födelsedatum, beroende på vilket som inträffar sist!

.....................................................

 

* PRISLISTAN från JANUARI 2014 - klicka här

OBS!!

REGISTRERING AV KOSRNINGS ARABER GÖRS INTE LÄNGRE - Oavsett om något dokument fortfarande skulle ha någon information som beskriver det förfarandet.

HÄSTPASS

Det är Fölägaren ansvar att se till att fölet har Pass innan den är 12 månader gammal.

Från och med den 1 januari 2016 börjar en ny hästpassförordning från EU att gälla. Bestämmelserna gäller i alla EU-medlemsstater.

På grund av de nya regueringarna från EU via Jordbruksverket för att bl.a säkerställa hästens lämplighet inom Livsmedels industrin vid ev.slakt kommer nya Pass att vara modefierade

För att förenkla hanteringen och har styrelsen beslutat att inte införa registrering av ägare i Passet då Registraturen har en bra och säker rutin för detta ändå.

Du behöver alltså inte skicka in Passet till ARAB AB, i samand med ägarbyte! ENBART Registreringsbeviset.

Det är ett Krav från WAHO att Arabiska Fullblod skall ha obruten ägarföljd, så var noga med att skicka in Registreringsbeviset till Arab AB i samband med Ägarbyte.

Definition av Arabiskt Fullblod;

"Ett Arabiskt Fullblod är en häst som är registrerad i någon stambok/register som är godkänd av WAHO".såsom ARAB Arabhästregistratur.

I annat fall betraktas inte hästen som Fullblods Arab oavsett vad stammen säger..

 

 

Läs mer om BLÅ BASEN här.

RUTIN BESKRIVNINGAR

* REGISTRERING AV ARABISKA FULLBLOD
* REGISTRERING AV ARABKORSNINGAR - har upphört
* FÄRGBESKRIVNING
* NAMNREGEL
* HÄSTPASS TILL REDAN REGISTRERAD HÄST
* ÄNDRING AV TECKEN OCH FÄRG
* DUBLETT AV PASS ELLER REGISTRERINGS BEVIS
* IMPORT
* EXPORT
* SCID TEST
* ÄGARBYTE
* KASTRERING AV HINGST
* AVLIDEN HÄST
* REGISTRERA STUTERINAMN
* UPPFÖDAR ÖVERLÅTELSE ( sto ägare)
* SEMIN
* NYTTJANDERÄTTS AVTAL
* RAPPORTERING FÖDDA FÖL
* DNA, SCID samt CA tester utanför Sverige
* DJURHÄLSOFÖRORDNING 21 April 2021

* ARAB PLAN OCH RIKTLINJER - 2016

* INTEGRITETSPOLICY -under bearbetning av styrelsen


BLANKETTER att hämta som PDF:

ÄGARBYTESBLANKETT -
REGISTRERINGSANSÖKAN
Nyttjanderättsavtal/ Uppfödaröverlåtelse

Intyg Veterinärbedömning

(fylls i vid Hälsobedömning av Hingst för Betäckningstillstånd)

STUTERIERNA;


Att medverka i STUTERIKATALOGEN;

Stuterikatalog - förutsättningar för deltagande
Stuterikatalog - anmälningsblankett pdf
Stuterikatalog - anmälningsblankett word

PREFIX REGISTER;

* REGISTRERA PREFIX- hur går det till
Prefixregister stuterier 2021-11-17

****************************************

HINGSTHÅLLNING (för Hingstägare)

RUTIN BESKRIVNINGAR

*BETÄCKNINGS LICENS
* RAPPORTERINGAR / SPRÅNGRULLA
* SEMIN

==================================

Historik:

HINGSTAR SOM LÖST BETÄCKNINGS LICENS tidigare:

Se till vänster i menyn för ÅRETS AKTUELLA Hingst lista!

****************************************
Hingstar som löste betäcknings licens 2021

Hingstar som löst betäcknings licens 2020 (justerad 5 november 2021)

Hingstar som löst betäcknings licens 2019

....................................................

HISTORIK & EKONOMISK INFO. ARAB

EKONOMI-INFORMATION och HISTORIK om ARAB
Information / Dokument som belyser ARAB / SAHR tidigare sakförhållanden